Monthly Archives:

November 2017

lepota
Kako bi bilo...

Moja definicija lepote

Šta je mladost? Šta je lepota? Jesmo li tašte ili nam savremene tekovine nameću pravila ponašanja kako bismo se što je moguće duže uspešno "nosile" sa drugima?…